Pierwsza pomoc!

ODBYCIE KURSU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ  W CELU PODNOSZENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC.