Firma Misel dzieli się na trzy ściśle współpracujące ze sobą działy: Projektowy, Wykonawczo – budowlany, Metrologiczny

 

DZIAŁ PROJEKTOWY:
- Przyłącza elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe nn / SN
- Oświetlenie drogowe, placów i terenów, obiektów przemysłowych i handlowych
- Linie elektroenergetyczne SN-15kV kablowe i napowietrzne
- Linie elektroenergetyczne nn kablowe i napowietrzne
- Stacje transformatorowe napowietrzne – kontenerowe – wnętrzowe
- Zasilanie awaryjne ( w oparciu o zestawy baterii, UPS oraz agregaty prądotwórcze )
- Oświetlenie awaryjne i zapasowe
- Instalacje elektryczne w budynkach
- Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe
Instrukcje współpracy ruchowej
Kompleksowa realizacja zasilenia obiektów ( część formalno – prawna )

DZIAŁ WYKONAWCZO – BUDOWLANY :
- Budowy / Przebudowy / Modernizacje kablowych i napowietrznych linii średniego i niskiego    napięcia
- Budowy oświetlenia drogowego
- Budowy / Przebudowy / Modernizacje stacji transformatorowych
- Kompleksowe zasilanie zakładów produkcyjnych
- Kompleksowe zasilanie obiektów mieszkalnych
- Kompleksowe wykonywanie instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych

DZIAŁ METROLOGII:
Badania natężenia oświetlenia
Kompleksowe badanie instalacji elektrycznych
- Badanie instalacji odgromowych
Pomiary niezbędne do odbiorów technicznych budynków
Pomiary termowizyjne